DUMNEZEU, TATĂL NOSTRU,

UNIC, INFINIT ŞI VEŞNIC, ENERGIE NEVĂZUTĂ – CUANTICĂ,
ESTE CREATORUL MULTIVERSURILOR DIN ’NIMIC’
ŞI AL LEGILOR CARE LE GUVERNEAZĂ

 

DUMNEZEU VALIDAT DE ȘTIINȚA CUANTICĂ

DUMNEZEU VALIDAT DE ȘTIINȚA CUANTICĂ
ȘTIINȚELE CUANTICE TRADUSE PRIN FANTEZII LITERARE, BAZA TUTUROR MARILOR RELIGII ALE LUMII.
BIBLIA, CARTEA CARȚILOR, ȘTIINȚE METAFORIZATE.
NU EXISTĂ „MASĂ”, TOT CEEA CE NE ÎNCONJOARĂ ESTE ENERGIE CUANTICĂ ÎN DIVERSE STĂRI DE VIBRAȚIE.
CUBUL LUI DUMNEZEU – CAPTATOR MULTIPLICATOR DE ENERGIE CUANTICĂ
PERPETUUM MOBILE, REMEDIU UNIVERSAL PENTRU VIAŢĂ.
ȘTIINȚA CUANTICĂ A DOVEDIT CĂ
VIAȚA ESTE VEȘNICĂ, ENERGIA NU MOARE, RĂMÂN 20 WAȚI DE „ENERGIE INFORMAȚIONALĂ”
Curcubeul – sursa infoenergetică a luminii (Hz)
Notele muzicale – lungimile de undă ale culorilor luminii (nanometri)
ACAD. PROF. DR. ING. CORNELIU CĂRBUNESCU
Brevet de invenție. REPRODUCERE INTERZISĂ!

ACADEMIA DE ȘTIINȚE ȘI TERAPII CUANTICE
„CORNELIU CĂRBUNESCU”

PREȘEDINTE FONDATOR: ACAD. PROF. DR. ING. CORNELIU CĂRBUNESCU

DUMNEZEU VALIDAT DE ȘTIINȚA CUANTICĂ

Planeta Pământ, ce poate fi asimilată Cubului lui Dumnezeu, un cub cu 6 piramide ale căror vârfuri se întâlnesc în centrul acestuia, trece ciclic, la 25.920 de ani, printr-un nor fotonic. În timpul acestei treceri, piramidele Pământului-Cub captează ENERGIA CUANTICĂ, ceea ce conduce la încălzirea Pământului din centrul lui, Clima Pământului nemodificându-se din cauza activităților umane.

Energia cuantică are caracteristici fluidice, iar forma piramidală apare în mod natural atunci când un fluid vibrează, deci piramidele nu sunt creația lui Cărbunescu ci a ENERGIEI CUANTICE – DUMNEZEU. Piramidele generează coerență, vindecând viața biologică și există în toate multiversurile, guvernând viața acestora.

Legile științei cuantice au demonstrat că ADN-ul este baza pentru orice explicație științifică a vieții și a modului ei de apariție. S-a demonstrat că ADN-ul se naște din molecule de HIDROGEN și OXIGEN, fără nicio altă moleculă, sub forma unei unde, nu a unei molecule, în prezența energiei cuantice. S-a descoperit că 99,9% din praful cosmic care plutește în Galaxia noastră conține bacterii liofilizate. Orice stea este un incubator al vieții, deci spațiul cosmic este viu.

Orice intervenție umană în sensul modificării acestor legi ale științei cuantice conduce la distrugerea vieții și a speciei umane.

Pământul s-a dilatat cu 55%-60% față de acum 220 milioane de ani, deci ENERGIA CUANTICĂ crește, nu scade, iar suprafețele multiversurilor sunt plate.

Vortexul energetic format în interiorul unei piramide, fotografiat în infraroșu, are configurația ADN-ului. S-a demonstrat că ADN-ul poate fi transformat energetic dintr-o specie în alta. Gândul-energie poate modifica ADN-ul.

Domenii de aplicabilitate a Cubului lui Corneliu Cărbunescu:

I. SĂNĂTATE

  • Experimentele științifice au dovedit influența pozitivă asupra sănătății umane atât la vizitarea cubului multiplicator de energie cuantică, cât și la folosirea de produse, cristale și soluții pregătite în acesta.

  • Otrăvurile și toxinele au devenit mult mai puțin distructive după o staționare scurtă într-un cub multiplicator de energie cuantică.

  • Bacteriile și virușii patogeni au devenit mult mai puțin nocivi pentru organismele vii după ce au fost ținuți într-un cub multiplicator de energie cuantică.

  • Eliminarea radioactivității – materialele radioactive se descompun mult mai repede atât în exteriorul cubului multiplicator de energie cuantică cât și în interiorul acestuia.

II. AGRICULTURĂ

  • În jurul cuburilor dispuse pe terenurile agricole după anumite criterii creșterea grâului a sporit cu 400%, pentru celelalte plante cultivate s-au obținut sporuri de până la 300%.

III. MEDIU AMBIANT

  • STAȚII DE EPURARE A APEI: după construirea unui cub în zona în care apele erau contaminate cu stronțiu și metale grele, în scurt timp s-a obținut apă curată care a rămas purificată. Într-o altă zonă, cubul a curățat toată sarea care polua apa.

  • METEO – REDUCEREA CUTREMURELOR, FURTUNILOR TSUNAMI: Cercetările în domeniul cutremurelor au arătat fără echivoc că după construirea unor astfel de cuburi în zonele cu frecvente cutremure, cu mișcări tectonice de mare putere, s-au produs câteva sute de cutremure mai mici care n-au provocat nicio pagubă.

Știința cuantică a dovedit că viața este veșnică, energia nu moare. Creatorul multiversurilor din „NIMIC” și al tuturor legilor care le guvernează este ENERGIA CUANTICĂ, infinită și veșnică.

Iubirea este energia de interconectare cuantică între structurile vii și/sau nevii. În anul 2008 NASA a anunțat că alinierea Pământului cu planul galactic generează o creștere a energiei bioactive de până la 450% a acurateței psihice, efect manifestat în fiecare zi – timp de o oră, începând cu ora 13:30 – timpul sideral local.

www.academiadestiintesiterapiicuantice.ro
www.academiaacademiilor.ro

 

Academia Corneliu Carbunescu

Academia Corneliu Carbunescu

Academia Corneliu Carbunescu

 

Vicepresedinte DR. ING. MIRCEA MANOLESCU

Vicepresedinte PROF. UNIV. DR. TRAIAN – DINOREL STĂNCIULESCU

Vicepreședinte DR. ING. ION POPESCU – Apiterapie

Vicepreședinte TERAPII CUANTICE, DL. CĂTĂLIN GABRIEL GÂRLEANU