AFORISME CUANTICE

ACADEMIA

DE ŞTIINŢE ŞI TERAPII CUANTICE

CORNELIU CĂRBUNESCU”

PREŞEDINTE FONDATOR

ACAD. PROF. DR. ING. CORNELIU CĂRBUNESCU

AFORISME CUANTICE

 1. ŞI TOTUŞI, DUMNEZEU = ENERGIE CUANTICĂ, EXISTĂ! CREDINŢA ÎN DUMNEZEU = ENERGIE CUANTICĂ ESTE ÎNCEPUTUL ÎNŢELEPCIUNII!

 1. ACADEMIA DE ŞTIINŢE ŞI TERAPII CUANTICE CORNELIU CĂRBUNESCU A DOVEDIT ŞTIINŢIFIC CĂ DUMNEZEU = ENERGIE CUANTICĂ EXISTĂ ŞI VA EXISTA VEŞNIC ŞI LA INFINIT!

 1. ŞTIINŢELE CUANTICE, TRADUSE PRIN FANTEZII LITERARE, BAZA TUTUROR MARILOR RELIGII ALE LUMII. ÎN BIBLIE ŞI ÎN CĂRŢILE MARILOR RELIGII ALE LUMII SE REGĂSESC SCRISE, CODIFICAT, TOATE CONSTANTELE ŞTIINŢELOR CUANTICE. ACESTEA AU FOST DESCOPERITE, PE CĂI DIFERITE, DE PREŞEDINTELE FONDATOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE ŞI TERAPII CUANTICE CORNELIU CĂRBUNESCU ŞI DE DR. JOSE LOPEZ ALVAREZ, ÎN CAPITOLELE 5 ŞI 11 DIN GENEZA, DIN BIBLIE!

 1. ACESTE CONSTANTE SUNT PROPRIETĂŢI FUNDAMENTALE ALE NATURII, LEGI ŞTIINŢIFICE IMUABILE CARE SE APLICĂ ÎN TOATE MULTIVERSURILE! CREAŢIA LUI DUMNEZEU = ENERGIE CUANTICĂ CONTINUĂ LA INFINIT DUPĂ LEGILE EI ŞTIINŢIFICE!

 1. DUMNEZEU = ENERGIE CUANTICĂ ESTE CREATORUL MULTIVERSURILOR DIN ‟NIMIC” ŞI A TUTUROR LEGILOR CARE LE GUVERNEAZĂ!

 1. MATERIA” STELARĂ ŞI ‟MATERIA” TERESTRĂ SUNT IDENTICE ŞI AU ACELAŞI CREATOR, SUPUNÂNDU-SE ACELORAŞI LEGI IMUABILE ALE CREATORULUI!

 1. MĂRIMEA ACTUALĂ A PĂMÂNTULUI A CRESCUT CU 55-60% FAŢĂ DE MĂRIMEA SA INIŢIALĂ. ÎN INTERIORUL PĂMÂNTULUI SE PRODUCE O ‟MATERIE” NOUĂ, GENERATĂ SPONTAN DIN ENERGIA CUANTICĂ!

 1. PĂMÂNTUL, ASEMĂNAT UNUI CUB CU ŞASE PIRAMIDE ENERGETICE ADIACENTE CU VÂRFURILE ÎN CENTRUL ACESTUIA, CAPTEAZĂ ENERGIE CUANTICĂ DIN SPAŢIUL COSMIC. LA TRECEREA PRINTR-UN NOR FOTONIC, CONFORM LEGII IMUABILE A CREATORULUI, PRECESIA ECHINOCŢIILOR, LA 25920 DE ANI, PIRAMIDELE PĂMÂNTULUI CUB CAPTEAZĂ ENERGIA CUANTICĂ ŞI CONDUC LA ÎNCĂLZIREA PĂMÂNTULUI DIN CENTRUL ACESTUIA. DECI, ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ, EFECTUL DE SERĂ ŞI POLUAREA ATMOSFEREI, NU AU NICIO LEGĂTURĂ CU SCHIMBĂRILE CLIMATICE ALE PĂMÂNTULUI!

 1. PIRAMIDELE ENERGETICE REPREZINTĂ, DE FAPT, NIŞTE SUPAPE DE SIGURANŢĂ ALE PĂMÂNTULUI, CARE CONTRIBUIE SIMULTAN ŞI LA REFACEREA ZONELOR DE PROTECŢIE FAŢĂ DE RADIAŢIILE LETALE CARE VIN DIN UNIVERS SPRE PĂMÂNT. PUTEM SPUNE CĂ NATURA SINGURĂ SE AUTOPROTEJEAZĂ DE ‟IUBIREA” LOCUITORILOR EI.

 1. LEGILE ŞTIINŢELOR CUANTICE AU DEMONSTRAT CĂ ADN-UL ESTE BAZA PENTRU ORICE EXPLICAŢIE ŞTIINŢIFICĂ A VIEŢII ŞI A MODULUI EI DE APARIŢIE!

 1. S-A DEMONSTRAT CĂ ADN-UL APARE SUB FORMA UNEI UNDE, NU A UNEI MOLECULE!

 1. ACEASTĂ UNDĂ EXISTĂ CA UN TIPAR ÎN TOATE MULTIVERSURILE, FIIND ÎNCONJURATĂ CONTINUU DE UNDE VIBRATORII DE INFORMAŢII GENETICE INVIZIBILE!

 1. UNDELE GENERATOARE DE ADN CREAZĂ LA SCARĂ MICROSCOPICĂ FORŢE MICROGRAVITAŢIONALE CE ATRAG ATOMII ŞI MOLECULELE DIN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR PENTRU A SE AUTOCONSTRUI!

 1. ATOMII AJUNG ÎN LOCURILE CARE LE SUNT PREDESTINATE PE MĂSURA ATRAGERII LOR ÎN INTERIORUL NUCLEELOR!

 1. MULTIVERSURILE SUNT CAPABILE SĂ PRODUCĂ VIAŢĂ BIOLOGICĂ ÎN ORICE ZONĂ COSMICĂ ÎN PEZENŢA ENERGIEI CUANTICE, RESPECTIV, A CÂMPULUI CUANTIC AL ACESTEIA. FORŢELE MICROGRAVITAŢIONLE ÎNCEP SĂ ADUNE ATOMII ŞI MOLECULELE PENTRU A FORMA ADN-UL. ASTFEL, UNDELE DAU NAŞTERE LA FORME DE VIAŢĂ CARE SE POT ADAPTA ÎN MEDIUL RESPECTIV, ÎNCEPÂND CU ORGANISMELE UNICELULARE!

 1. S-A DESCOPERIT CĂ 99,99% DIN PRAFUL COSMIC CARE PLUTEŞTE ÎN GALAXIA NOASTRĂ ESTE ALCĂTUIT DIN BACTERII LIOFILIZATE (ÎNGHEŢATE ŞI USCATE). DECI, ORICE STEA ESTE UN INCUBATOR AL VIEŢII!

 1. MULTIVERSURILE REPREZINTĂ ELE ÎNSELE UN ORGANISM VIU, IAR LEGILE ELEMENTARE SUNT ASTFEL CONCEPUTE ÎNCÂT SĂ CREEZE VIAŢĂ, INCLUSIV MICROORGANISME, PLANTE, INSECTE, PEŞTI, REPTILE, PĂSĂRI ŞI MAMIFERE, ORI DE CÂTE ORI ACEST LUCRU ESTE POSIBIL!

 1. GRAVITAŢIA ESTE O FORŢĂ CARE PENETREAZĂ ÎNTREGUL UNIVERS ŞI, DACĂ ACESTA CONŢINE UNDE CARE POT GENERA ADN, IAR ADN-UL GENEREAZĂ VIAŢĂ INTELIGENTĂ, ÎNSEAMNĂ CĂ GRAVITAŢIA ÎNSĂŞI ESTE VIE ŞI INTEIGENTĂ!

 1. S-A DEMONSTRAT ŞTIINŢIFIC CĂ ADN-UL POATE FI TRANSFORMAT ENERGETIC. VIAŢA ÎN GALAXII ESTE O LEGE NATURALĂ, UN FENOMEN EMERGENT SPECIFIC ENERGIEI CUANTICE.

 1. UNIVERSUL ÎNSUŞI ESTE O FIINŢĂ VIE, VIAŢA APARE ORI DE CÂTE ORI ŞI ORIUNDE POATE ÎN UNIVERS!

 1. S-A DEMONSTRAT CĂ ADN-UL SE POATE FORMA DIN MOLECULE DE HIDROGEN ŞI OXIGEN FĂRĂ NICIO ALTĂ MOLECULĂ!

 1. UN ŞIR DE ADN DINTR-O SINGURĂ CELULĂ CONŢINE SUFICIENTE INFORMAŢII PENTRU A CLONA ÎNTREGUL ORGANISM!

 1. ADN-UL ATRAGE FOTONII, MINUSCULE PACHETE DE ENERGIE, CARE ALCĂTUIESC LUMINA VIZIBILĂ DIN UNIVERS!

 1. FOTONII SUNT ESENŢIALI PENTRU FUNCŢIONAREA ŞI SĂNĂTATEA ADN-ULUI, ACEŞTIA FIIND FOLOSIŢI, DUPĂ TOATE APARENŢELE, PENTRU A TRANSMITE ŞI PENTRU A RECEPTA INFORMAŢII DIN INTERIORUL CORPULUI!

 1. S-A DEMONSTRAT CĂ ENERGIA GÂNDULUI POATE GENERA COERENŢĂ ÎN MODELELE CEREBRALE ŞI POATE AFECTA ÎN MOD DIRECT ADN-UL PRIN IUBIRE!

 1. S-A DEMONSTRAT EXPERIMENTAL CĂ IUBIREA ARE UN EFECT DIRECT, MĂSURABIL, ASUPRA ADN-ULUI! IUBIREA NU ESTE UN CONCEPT ABSTRACT, EMOŢIONAL SAU BIOLOGIC. IUBIREA ESTE UN CONCEPT DE INTERCONECTARE CUANTICĂ ÎNTRE TOATE STRUCTURILE VII ŞI/SAU NEVII!

 1. NERESPECTAREA LEGILOR ŞTIINŢIFICE ATRAGE CONSECINŢE ASUPRA CELOR CARE LE ÎNCALCĂ!

 1. LIBERUL ARBITRU ESTE AL OMULUI, NU AL CREATORULUI LEGILOR ŞTIINŢIFICE!

 1. S-A DOVEDIT ŞTIINŢIFIC CĂ, ÎN NATURĂ NU EXISTĂ ‟MASĂ”, TOT CE NE ÎNCONJOARĂ ESTE ENERGIE CUANTICĂ ÎN DIVERSE STĂRI DE VIBRAŢIE, CARE ESTE VEŞNICĂ ŞI INFINITĂ!

 1. ENERGIA CUANTICĂ = DUMNEZEU NU MOARE, DOAR CREAŢIA SE RECONFIGUREAZĂ CUANTIC. DECI, NU EXISTĂ MOARTE, DUMNEZEU ESTE DOAR AL VIILOR, INFINIT ŞI VEŞNIC!

 1. DUMNEZEU = ENERGIE CUANTICĂ ÎŞI IUBEŞTE CREAŢIA. ÎN INFINITATEA MULTIVERSURILOR EXISTĂ VIAŢĂ, DECI, TOTUL ESTE VIU!

 1. DUMNEZEU = ENERGIE CUANTICĂ NU AMENINŢĂ ŞI NU OMOARĂ PE NIMENI! ASEMENEA AFIRMAŢII SUNT FALSE ŞI FĂRĂ NICIO BAZĂ ŞTIINŢIFICĂ!

 2. DUMNEZEU = ENERGIE CUANTICĂ NE-A DAT CHEIA CUNOAŞTERII! S-O FOLOSIM!

 3. SĂNĂTATEA NOASTRĂ POATE FII INFLUENŢATĂ DIRECT DE CURGEREA TIMPULUI CARE CIRCULĂ PRIN CELULELE NOASTRE!

 4. ŞTIINŢA PRECEDE RELIGIILE!

 5. ŞTIINŢA ESTE ŞTIINŢĂ! RELIGIA ESTE METAFORA STIINTIFICA!

 6. ŞTIINŢELE AU FOST CREATE DE ENERGIA CUANTICĂ = CREATORUL MULTIVERSURILOR, IAR RELIGIILE AU FOST FĂCUTE DE OAMENI ÎN INTERESUL PRIVILEGIAŢILOR EI!

 7. ENERGIA CUANTICĂ ARE CARACTERISTICI FLUIDICE, IAR MODELELE GEOMETRICE APAR ÎN MOD NATURAL ATUNCI CÂND UN FLUID VIBREAZĂ!

 8. PIRAMIDELE ŞI ALTE STRUCTURI ÎN FORMĂ DE PÂLNIE COLECTEAZĂ FLUXUL DE ENERGIE CUANTICĂ ŞI GENEREAZĂ COERENŢĂ ÎNTR-O ANUMITĂ ZONĂ, CREÂND MODELE GEOMETRICE MULT MAI RAFINATE!

 9. PIRAMIDELE VINDECĂ VIAŢA BIOLOGICĂ, ÎMBUNĂTĂŢIND SĂNĂTATEA NOASTRĂ, REGULARIZÂND CURSUL CURENŢILOR DIN MANTAUA PĂMÂNTULUI, DIN OCEANE, DIN ATMOSFERĂ ŞI IONOSFERĂ PENTRU A NE PROTEJA DE CATACLISME ŞI PENTRU A ÎMBUNĂTĂŢI SOLIDITATEA ŞI PURITATEA STRUCTURILOR CRISTALINE!

 10. PENTRU A FORMA PROTEINE, AMINOACIZII TREBUIE SĂ FORMEZE LEGĂTURI. ANUMIŢI AMINOACIZI FORMEAZĂ LEGĂTURI ÎN TIMP CE ALŢII NU FORMEAZĂ LEGĂTURI. ANALIZÂNDU-SE ACEST TIP DE LEGĂTURI S-A DESCOPERIT CĂ AMINOACIZII SE ARANJEAZĂ PE SUPRAFAŢA UNUI DODECAEDRU!

 11. FORMA IDEALĂ PENTRU O MOLECULĂ DE ADN ESTE UN DUBLU HELIX!

 12. FORMA IDEALĂ PENTRU UN DUBLU HELIX ESTE UN DODECAEDRU!

 13. FLUXUL TEMPORAL NU ÎNAINTEAZĂ PRIN SPAŢIU ÎN LINIE DREAPTĂ!

 14. FLUXUL TEMPORAL SE ROTEŞTE SAU SE RĂSUCEŞTE PE MĂSURĂ CE SE DEPLASEAZĂ!

 15. ANUMITE MOLECULE CARE EFECTUEAZĂ O MIŞCARE DE ROTAŢIE ÎN SPIRALĂ DE LA STÂNGA LA DREAPTA SUNT CONSIDERATE A FI DEXTROGIRE (DE EXEMPLU, MOLECULELE DE ZAHĂR)!

 16. ALTE MOLECULE, DE EXEMPLU CELE DE SARE SAU DE TEREBENTINĂ, SUNT LEVOGIRE, SE ROTESC ANTIORAR!

 17. MOLECULELE DEXTROGIRE ABSORB FLUXUL TEMPORAL ŞI, ASTFEL, ÎL ÎNCETINESC!

 18. MOLECULELE LEVOGIRE DAU MAI MULTĂ FORŢĂ FLUXULUI TEMPORAL, ACCELERÂNDU-L!

 19. CU CÂT MAI MULTĂ ENERGIE CUANTICĂ CURGE PRIN TRUPUL TĂU, CU ATÂT MAI SĂNĂTOS VEI FI!

 20. CONSUMUL DE DULCIURI CONDUCE LA FAPTUL CĂ ENERGIA CUANTICĂ VA FI ABSORBITĂ MAI MULT DE ZAHĂR DECÂT DE ADN-UL TĂU CARE ARE NEVOIE SĂ STOCHEZE LUMINA PENTRU A SE MENŢINE ÎNTR-O STARE OPTIMĂ!

 21. ZAHARURILE, GRĂSIMILE SATURATE, CARNEA, PRODUSELE LACTATE, FRUCTELE DULCI, FĂINA ALBĂ, MÂNCAREA PREAMBALATĂ, ALOOLUL ŞI MEDICAMENTELE, ÎNCLINĂ BALANŢA CĂTRE PARTEA ACIDĂ!

 22. MÂNCAREA SĂNĂTOASĂ ŞI NATURALĂ, CUM SUNT LEGUMELE PROASPETE, ECOLOGICE, NUCILE, SEMINŢELE ŞI FRUCTELE MAI PUŢIN DULCI, ÎNCLINĂ BALANŢA CĂTRE PARTEA ALCALINĂ!

 23. CURGEREA TIMPULUI SE ACCELEREAZĂ ÎN MOLECULELE LEVOGIRE ŞI SE ÎNCETINEŞTE ÎN MOLECULELE DEXTROGIRE!

 24. PLASTICUL, PRECUM FOLIA POLIETILENICĂ ŞI PVC-UL, POT SĂ ECRANEZE CURENŢII ROTITORI DIN CADRUL ENERGIEI CUANTICE! NIVELUL DE RĂSUCIRE SAU TORSIUNE VA FI REDUS, IAR INFORMAŢIA GENETICĂ DIN ENERGIA CUANTICĂ ESTE ASCUNSĂ ÎN ACESTE FORŢE SPIRALATE!

 25. ALUMINIUL ESTE DE ASEMENEA FOARTE EFICIENT ÎN ECRANARE, ACESTA BLOCÂND EXACT CÂMPURILE ENERGETICE CARE-ŢI MENŢIN SĂNĂTATEA!

 26. VIEŢUITOARELE, CUM AR FI BACTERIILE SAU PLANTELE, CRESC MAI REPEDE SAU MAI ÎNCET ÎN FUNCŢIE DE VITEZA CURGERII TIMPULUI PRIN ELE ŞI PRIN IMEDIATA LOR APROPIERE!

 27. VARA, DATORITĂ ÎNCĂLZIRII MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, SE ÎNCETINEŞTE CURGEREA GLOBALĂ A TIMPULUI!

 28. CREŞTEREA TEMERATURII REDUCE COERENŢA ÎN ENERGIA CUANTICĂ!

 29. FIECARE ATOM CONŢINE PARTICULE CARE SUNT ÎN MIŞCARE DE ROTAŢIE NUMITĂ ‟MIŞCARE DE SPIN”.

 30. ÎN VIAŢĂ, ÎN VIAŢA DE DUPĂ VIAŢĂ ŞI ÎN RECONFIGURĂRILE ULTERIOARE, EXISTĂ O CONTINUITATE A CONŞTIINŢEI NOASTRE!

 31. ÎN ECUAŢIA E = MC2 AVEM ENERGIA DE O PARTE ŞI ‟MATERIA” DE CEALALTĂ PARTE – CEEA CE ÎNSEAMNĂ CĂ ‟MATERIA” ESTE, DE FAPT, ENERGIE! NU EXISTĂ MATERIE, TOTUL ESTE ENERGIE!

 32. ENERGIA CUANTICĂ AFECTEAZĂ TIMPUL, FĂCÂNDU-L SĂ ACCELEREZE SAU SĂ ÎNCETINEASCĂ ÎN FUNCŢIE DE VITEZA DE DEPLASARE A ACESTEIA PRINTR-UN SPAŢIU!

 33. ENERGIA CUANTICĂ ESTE RESPONSABILĂ PENTRU CREAREA ÎNTREGII ‟MATERII” DIN UNIVERSUL NOSTRU ŞI DIN INFINITATEA MULTIVERSURILOR!

 34. ATOMII ŞI MOLECULELE CONTINUĂ SĂ SE ROTEASCĂ LA NESFÂRŞIT FĂRĂ CA ENERGIA LOR SĂ SE CONSUME VREODATĂ, ENERGIA CUANTICĂ FIIND VEŞNICĂ ŞI INFINITĂ!

 35. ENERGIA CUANTICĂ CURGE DE ASEMENEA ŞI PRIN TOATE FORMELE DE VIAŢĂ DE PE PĂMÂNT!

 36. PENTRU A EXISTA, TOATE VIEŢUITOARELE TREBUIE SĂ ABSOARBĂ ÎN MOD CONTINUU FOTONI DE LUMINĂ, PE CARE SĂ-I STOCHEZE ÎN PROPRIUL ADN!

 37. ENERGIA CUANTICĂ CREEAZĂ FOTONI VIRTUALI ATUNCI CÂND ÎN ENERGIA CUANTICĂ EXISTĂ O MIŞCARE DE ROTAŢIE, UN VORTEX!

 38. PENTRU VIAŢA BIOLOGICĂ, CEA MAI IMPORTANTĂ LUNGIME DE UNDĂ ESTE CEA DE 380 NANOMETRI!

 39. DACĂ LUNGIMEA DE UNDĂ DE 380 NANOMETRI ESTE PERTURBATĂ, ADN-UL NOSTRU NU MAI POATE ABSORBI ŞI STOCA LUMINA NECESARĂ ŞI, ATUNCI ORGANISMUL SE VA CONFRUNTA CU BOALA! (DE VĂZUT ÎN ROGVAIV CORESPONDENŢA ÎNTRE FRECVENŢELE ŞI LUNGIMILE DE UNDĂ ALE SPECTRULUI LUMINII).

 40. GRAVITAŢIA ESTE ÎN FAPT DETERMINATĂ DE UN CURENT DE ENERGIE CUANTICĂ CE SE SCURGE ÎN PĂMÂNT!

 41. PĂMÂNTUL ESTE COMPUS DIN ATOMI, IAR ACEŞTIA SUNT ACŢIONAŢI DE GRAVITAŢIE!

 42. CÂMPURILE DE ENERGIE DIN JURUL GĂURILOR NEGRE CÂT ŞI MODUL LOR DE ACŢIUNE ARATĂ CĂ ACESTEA SUNT LA FEL CU CELE CARE EXISTĂ ÎN JURUL NUCLEULUI UNUI ATOM!

 43. UN ATOM ESTE O ‟GAURĂ NEAGRĂ” ÎN MINIATURĂ, UNDE PROTONII SUNT ATRAŞI UNUL CĂTRE CELĂLALT MAI DEGRABĂ DATORITĂ GRAVITAŢIEI DECÂT DATORITĂ UNEI MISTERIOASE ŞI NEDEFINITE ‟FORŢE TARI” !

 44. SPAŢIUL – TIMP ARE PROPRIETĂŢILE UNUI FLUID!

 45. MISTERELE ‟ENERGIEI ÎNTUNECATE” ŞI ALE ‟MATERIEI ÎNTUNECATE” SE DATOREAZĂ FAPTULUI CĂ GRAVITAŢIA ESTE UN EFECT SECUNDAR A CEVA CE SE PETRECE PE NIVELURI MAI PROFUNDE ALE REALITĂŢII ŞI, CĂ EXISTĂ UN CEVA MULT MAI PROFUND DIN CARE SE NAŞTE GRAVITAŢIA!

 46. LA NIVEL SUBATOMIC EXISTĂ DUALISMUL PARTICULĂ-UNDĂ.

 47. S-A DESCOPERIT CĂ TOATE PARTICULELE DINTR-O CELULĂ CU GREUTĂŢI MAI MICI DE 7 KILODALTONI AU UN COMPORTAMENT DUAL DE PARTICULĂ-UNDĂ.

 48. TOATE TIPURILE DE MOLECULE DIN CELULĂ SUNT SUB 7 KILODALTONI, ÎNAFARĂ DE PROTEINE ŞI DE ADN.

 49. APA, LIPIDELE, AMINOACIZII SE COMPORTĂ CA UNDE, DECI FENOMENELE PE CARE ACESTE UNDE LE GENEREAZĂ NU MAI SUNT CONTROLATE PRIN LEGILE MECANICII CLASICE, CI PRIN LEGILE MECANICII CUANTICE!

 50. ÎN CELULELE NOASTRE, MOLECULELE, CU EXCEPŢIA PROTEINELOR ŞI A ADN-ULUI, AU LUNGIMI DE UNDĂ, ÎN ANUMITE CONDIŢII ACESTEA FIIND DOAR ENERGIE!

 51. DACĂ O MOLECULĂ NU ESTE DOAR ‟MATERIE”, CI DEVINE O UNDĂ CU O ANUMITĂ LUNGIME, LUNGIMEA DE UNDĂ A ACESTEIA POATE SĂ INTERFEREZE, CONSTRUCTIV SAU DISTRUCTIV, PRIN AMPLIFICARE SAU ANULARE, CU LUNGIMEA DE UNDĂ A ALTEI MOLECULE. ACESTEA SE POT ÎNTÂLNI FOARTE UŞOR PRIN REZONANŢĂ!

 52. PRACTIC, NU SE DIFUZEAZĂ NIMIC CHIMIC, ‟MATERIE”, CI DOAR SE TRANSMITE LUNGIMEA DE UNDĂ!

 53. LUNGIMEA DE UNDĂ A MOLECULEI SE CALCULEAZĂ CONFORM ECUAŢIEI LUI DE BROGLIE!

 1. UNELE MODIFICĂRI ALE PĂMÂNTULUI NU SUNT CAUZATE DE POLUAREA INDUSTRIALĂ REALIZATĂ DE OM.

 1. ÎN ANUL 1998 A APĂRUT O NOUĂ CENTURĂ VAN ALLEN, DEOSEBITĂ DE CELE DOUĂ EXISTENTE, CARE SUNT FORMATE DIN PROTONI.

 1. NOUA CENTURĂ VAN ALLEN CONŢINE ÎN PRINCIPAL PARTICULE IONIZATE DE AZOT, NEON ŞI OXIGEN.

 1. DUPĂ 1995, ÎN STRATURILE DE MIJLOC ALE ATMOSFEREI PĂMÂNTULUI, S-A DESCOPERIT CU 5060% MAI MULT OZON DECÂT SE ESTIMA, DEŞI POLUAREA SE PRESUPUNEA CĂ REDUCE CONCENTRAŢIA DE OZON, NU O MĂREŞTE.

 1. ACEASTĂ ZONĂ SE AFLĂ DEASUPRA LOCAŢIEI GĂURILOR DIN OZON.

 1. ÎN ATMOSFERA SUPERIOARĂ A PĂMÂNTULUI SE AFLĂ MULT MAI MULTE MOLECULE DE HIDROXID (OH).

 1. ÎN AURORELE PĂMÂNTULUI AU FOST VĂZUTE EMISII PUTERNICE DE LA ATOMI DE NEON, ARGON ŞI XENON, ÎNCEPÂND CU ANUL 2001.

 1. PĂMÂNTUL A PIERDUT 3% DIN LUMINA SA SOLARĂ PE DECADĂ, ÎNCEPÂND CU ANUL 1950.

 1. ÎN ULTIMII CINCIZECI DE ANI CANTITATEA DE LUMINĂ SOLARĂ CARE AJUNGE LA SUPRAFAŢA PĂMÂNULUI A SCĂZUT CU 15%, ARĂTÂND CĂ EFECTUL SE ACCELEREAZĂ.

 1. ATMOSFERA A DEVENIT ÎN MOD CONSIDERABIL MAI DENSĂ, DECI, TEMPERATURA PE PĂMÂNT AR TREBUI SĂ SCADĂ, NU SĂ CREASCĂ.

 1. ÎN ANUL 2009, NASA A ANUNŢAT CĂ, ÎN ULTIMII DOUĂZECIŞICINI DE ANI, APARIŢIA NORILOR NOCTILUCENŢI DIN ATMOSFERA SUPERIOARĂ A PĂMÂNULUI A DEVENIT DIN CE ÎN CE MAI FRECVENTĂ, ACEŞTIA MIGRÂND DINSPRE POLI ŞI STRĂLUCIND MAI MULT CA NICIODATĂ.

 1. OCEANELE LUMII S-AU ÎNCĂLZIT SEMNIFICATIV ÎNCĂ DE LA SFÂRŞITUL ANILOR 1940 ŞI ESTE INTERESANT CĂ, CEVA MAI PUŢIN DE JUMĂTATE DIN CREŞTEREA DE TEMPERATURĂ APARE SUB ADÂNCIMEA DE 300 METRI. LUMINA SOARELUI NU ARE CUM SĂ AJUNGĂ LA ACESTE ADÂNCIMI.

 1. ACTIVITATEA SEISMICĂ A PĂMÂNTULUI CREŞTE. ÎN ANUL 1973 AU FOST 4518 CUTREMURE CU MAGNITUDINEA PESTE 3 GRADE PE SCARA RICHTER ÎN ÎNTREAGA LUME, IAR ÎN ANUL 2003 AU FOST 17.443, ADICĂ, O CREŞTERE TOTALĂ DE 386%.

 1. NUMĂRUL CUTREMURELOR PE PĂMÂNT CU MAGNITUDINEA DE 7 GRADE SAU MAI MARE DE 7 GRADE, A RĂMAS CONSTANT.

 1. ANOMALIILE DIN CÂMPUL MAGNETIC AL PĂMÂNTULUI SUGEREAZĂ CĂ O INVERSARE A POLILOR MAGNETICI ESTE DEJA PE CALE SĂ SE PRODUCĂ.

 1. APROAPE 16.000 DE SPECII DE PLANTE ŞI ANIMALE AU DISPĂRUT, FIIND CEA MAI MARE RATĂ DE EXTINCŢIE DE LA DISPARIŢIA DINOZAURILOR.

 1. SE ESTIMEAZĂ CĂ, ÎN JURUL ANULUI 2100, JUMĂTATE DIN SPECIILE DE PLANTE ŞI ANIMALE VOR DISPĂREA.

 1. MODIFICĂRILE PREZENTATE SUNT GENERATE DE FAPTUL CĂ SISTEMUL SOLAR SE DEPLASEAZĂ ÎNTR-O ZONĂ DIN GALAXIE MULT MAI ÎNCĂRCATĂ DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC.

 1. ACEASTA INFLUENŢEAZĂ DIRECT COMPORTAMENTUL PLANETELOR NOASTRE ŞI AL SATELIŢILOR LOR, INDICÂND O CEŞTERE GENERALĂ A ENERGIEI PE MĂSURĂ CE MATERIA TRECE ŞI ES PRINTR-O MODIFICARE DE STARE, IAR CURGEREA TIMPULUI SE ACCELEREAZĂ PÂNĂ LA NIVELUL CUANTIC.

 1. ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE AR TREBUI SĂ APARĂ O CREŞTERE A CANTITĂŢII DE PRAF STELAR ŞI DE PARTICULE ENERGIZATE DIN MEDIUL NOSTRU INTERSTELAR LOCAL.

 1. ÎN ANUL 1993, O SONDĂ SPAŢIALĂ A NASA A DETECTAT PENTRU PRIMA DATĂ HELIU IONIZAT ŞI RADIAŢII ULTRAVIOLETE EXTREMĂ ÎN MEDIUL LOCAL INTERSTELAR.

 1. ÎN ANUL 2000, ESA/NASA AU RAPORTAT CREŞTERI CONSTANTE ALE DENSITĂŢII ŞI TEMPERATURII HELIULUI DIN ZONELE DIN AFARA CÂMPULUI MAGNETIC AL SOARELUI.

 1. ÎN ANUL 2003, SONDA SPAŢIALĂ ULYSSES A MĂSURAT DENSITATEA PRAFULUI DIN MEDIUL INTERSTELAR, DESCOPERIND CU 400 – 500% MAI MULT PRAF COSMIC DECÂT SE ŞTIA.

 1. SISTEMUL SOLAR TRECE PRINTR-UN NOR INTERSTELAR CARE, FIZICA AFIRMĂ CĂ NU EXISTĂ.

 1. NASA A ANUNŢAT CĂ, ÎN ANUL 2009 INTENSITĂŢILE RAZELOR COSMICE (GALACTICE, DIN AFARA SISTEMULUI SOLAR) CRESCUSERĂ CU 19% PESTE ORICE S-A VĂZUT ÎN ULTIMII CINCIZECI DE ANI.

 1. SE PARE CĂ ACEASTĂ ENERGIE, CARE PĂTRUNDE ÎN SISTEMUL SOLAR, ARE ARE PROPRIETĂŢI BIOACTIVE.

 1. ÎN ANUL 2007, UNIVERSITATEA STATULUI ARIZONA A ANUNŢAT CĂ BACTERIA SALMONELLA CE A ZBURAT CU NAVA SPAŢIALĂ ATLANTIS A DEVENIT CU 300% MAI PUTERNICĂ. 167 DE GENE DIFERITE S-AU MODIFICAT, FĂCÂND ŞANSELE CA ACEASTA SĂ PRODUCĂ BOLI SĂ FIE DE TREI ORI MAI MARI.

 1. ÎN ANUL 2008, S-A ANUNŢAT CĂ CHINEZII OBŢINUSERĂ FRUCTE ŞI LEGUME DE DIMENSIUNI MASIVE, CUM AR FI ROŞII DE 10 KG PRIN SIMPLA LOR PLIMBARE PRIN SPAŢIUL COSMIC.

 1. ÎN ÎNTREGUL NOSTRU SISTEM SOLAR PĂTRUNDE O SURSĂ FOARTE PUTERNICĂ DE ENERGIE CE PROVINE DE LA CÂMPURILE ENERGETICE NATURALE ALE GALAXIEI.

 1. ACEASTĂ ENERGIE, BIOACTIVĂ, ARE CAPACITATEA DE A TRANSFORMA ACTIV PĂMÂNTUL, CÂT ŞI SOARELE ŞI CELELALTE PLANETE ŞI SATELIŢII LOR.

 1. DR. JOHN HAWKS A DESCOPERIT DOVADA GENETICĂ A FAPTULUI CĂ EVOLUŢIA UMANĂ SE FACE ACUM DE 100 DE ORI MAI RAPID DECÂT SE FĂCEA ÎN URMĂ CU 50.000 DE ANI, ASTFEL ÎNCÂT 7% DIN MATERIALUL NOSTRU GENETIC S-A TRANSFORMAT DEJA – IAR RATA CONTINUĂ SĂ SE ACCELEREZE.

www.academiadestiintesiterapiicuantice.ro

e-mail: academiacuantica@gmail.com

PREMIU Prof. Univ. Dr. TRAIAN DINOREL STANCIULESCU

Prof. Univ. Dr. TRAIAN – DINOREL STĂNCIULESCU, vicepreședinte al Academiei de Știinte și Terapii Cuantice “CORNELIU CĂRBUNESCU”, al cărei președinte fondator este Acad. Prof. Dr. Ing. CORNELIU CĂRBUNESCU, a primit titlul “Omul de Știinţă al Anului” la cel de-al 21-lea congres mondial al Academiei Est-Vest de Arte Vindecătoare care a avut loc în format de videoconferinţă în perioada 23-26 aprilie 2021 și care a avut ca teme medicina tradiţională chineză, vindecarea naturală, practicile Tai Chi și Qiqong.

PREMIU Prof. Univ. Dr. TRAIAN - DINOREL STANCIULESCU